ผ่อนประกันรถยนต์ 2+ ด้วยบัตรเครดิต

ประกันรถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน เพราะว่าช่วยคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้เอาประกันได้ในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุไฟไหม้ รถหาย น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งราคาค่าเบี้ยของประกันรถยนต์นั้น ก็มีอัตราที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของประกัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ก็สามารถทำการผ่อนได้ โดยเฉพาะใครที่มีบัตรเครดิต แต่การผ่อนประกันรถยนต์ ด้วยบัตรเครดิต มีรูปแบบอย่างไร และต้องทำอย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบกันเลย

การผ่อนประกันรถยนต์ มีรูปแบบคล้ายกับการผ่อนสินค้าทั่วไป แต่ในที่นี้เป็นการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเอง โดยที่ผู้ซื้อประกันรถยนต์ได้ตกลงกับทางบริษัทประกันว่าจะจ่ายค่าเบี้ยประกันออกเป็นงวดๆ ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งมีให้เลือกทั้งผ่อนประกันรถยนต์ด้วยเงินสด และผ่อนประกันรถยนต์ด้วยบัตรเครดิต

ซึ่งการผ่อนประกันรถยนต์ชั้น 2+ นั้นก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะว่าช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนในครั้งเดียว โดยใครที่มีบัตรเครดิต สามารถทำเรื่องขอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์กับบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินหรือธนาคารที่ร่วมรายการได้ โดยแบ่งจ่ายค่างวดทุกๆ สิ้นเดือน คล้ายกับการชำระค่าบัตรเครดิตทั่วไป ซึ่งผู้ทำประกันรถยนต์สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 6 เดือน 10 เดือน หรือ 12 เดือน

แต่หากใครที่มีบัตรเครดิต บางบริษัทประกันก็มีการผ่อนชำระประกันรถยนต์ด้วยบัตรเครดิต บ้างยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% อีกด้วย ซึ่งการผ่อนประกันรถยนต์ด้วยบัตรเครดิตนั้น จะเป็นการจ่ายชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต จากสถาบันการเงินหรือธนาคารที่ร่วมรายการ โดยแบ่งจ่ายค่างวดทุกๆ สิ้นเดือน เช่นเดียวกับการจ่ายค่าบัตรเครดิตทั่วไป โดยสามารถเลือกแบ่งชำระได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 6 เดือน 10 เดือน หรือ 12 เดือน เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนประกันรถยนต์

สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
สำเนาใบขับขี่ของเจ้าของรถ
สำเนาเล่มทะเบียนรถ
เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (แล้วแต่บริษัทประกัน)

ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี (ค่าซ่อมรถ)
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกัน (กรณีรถชนกับรถเท่านั้น)
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี
คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้รถ หรือน้ำท่วมรถ
เงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

การผ่อนประกันรถยนต์ ในปัจจุบัน ถือเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่ไม่สะดวกจ่ายเงินก้อนในการซื้อประกันรถยนต์ หรือไม่สามารถซื้อประกันรถยนต์ในราคาเต็มได้นั่นเอง ซึ่งราคาค่าเบี้ยประกันรถยนต์นั้น ก็มีหลากหลายแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละบริษัทประกัน โดยหากใครที่กำลังผ่อนประกันรถยนต์อยู่แต่มีเหตุจำเป็นต้องเคลมประกัน ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่นั่นเอง